Dodatkowe książki dla naszej biblioteki

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , , — admin @ 09:45

.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele publikacji od Pani Małgorzaty Lachut, która od wielu lat jest sympatykiem Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, aktywnie wspierając nasze działania. Jej współpraca przy wielu aktywnościach naszej organizacji była nieoceniona.

.

img_20200210_125800865

.

Tym razem dzięki jej pomocy otrzymaliśmy dla Biblioteki ANZORA kilkanaście publikacji, których lista znajduje się poniżej:

.

Coalition for National Unity and Rural Advancement Government. Policy Statements, Honiara 2002;

Solomon Islands Government. Peace Plan 2000, Programme of Action, Honiara 2000;

Salomon Islands. Human Development Report 2002. Building a Nation, ed. Mark Otter, Honiara 2002;

Salomon Islands Family. Health and Safety Study: A Study on violence against woman and children, Suva 2009;

UNESCO Country Programming Document- Kiribati 2008-2013, Apia 2009;

SOPAC Country Profile – Tonga, Suva (BDW);

Country Stategy Paper and National Indicative Programme 2008-2013, European Union in the World. Kingdom of Tonga, Nuku alofa 2007;

Pacific Agroforestry. An Information kit, ed. Steve Rogers, Peter Thorpe, Suva 1999;

Economist Intelligence Unit. Country Profile 2006. Pacific Islands: Fiji, New Caledonia, Samoa, Salomon Islands, Tonga, Vanuatu, London 2006;

Economist Intelligence Unit. Country Report 2008. Pacific Islands: Fiji, New Caledonia, Samoa, Salomon Islands, Tonga, Vanuatu, London 2008;

Pacific Islands Environment Outlook, London 1999;

Solomon Islands. Rebuilding an Island Economy. Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade, Economic Analytical Unit, Barton 2004;

Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo. Reet and Rainforest, ed. Edvard Hvinding, Bergen 2005;

Tuvalu Trust Fund. 20 Anniversary Profile 1987 – 2007, Vaiaku 2007;

Melanesian Politics. Stael Blong Vanuatu, ed. Haward van Trease, Christchurch 1995;

Models of Regional Governance for The Pacific. Sovereignty and the future architecture of regionalism, ed. Kennedy Graham, Christchurch 2008;

Vanuatu: Policy Issues in the Agriculture , Fisheries and Forestry Sectors, Asian Development Bank, Manila 2002;

Vanuatu: Agriculture  and Fisheries Sector Review 2000, Asian Development Bank, Manila 2001;

Vanuatu. Economic Performance and Challenges Ahead, Asian Development Bank, Manila 2002;

Fraenkel Jon, The Manipulation of Custom. From Uprising to Intervention in the Solomon Islands, Wellington 2004;

Pacific Protest. The Maasina Rule Movement. Solomon Islands 1944-1952, ed. Hugh Laracy, Suva 1983;

Bennett J.A., Pacific Forest. A History of Resource Control and Contest in Solomon Islands, c.1800-1997, Leiden 2000;

Farming Seaweed in Kiribati. A practical guide for seaweed farmers, Noumea 2003;

Vanuatu National Survey on Women’s Lives and Family Relationships. Vanuatu Women’s Centre in Partnership with The Vanuatu National Statistics Office, Port Vila 2011;

Pretorius C, Pretorius N, Vanuatu Public Expenditure and Financial Accountability, Birmingham 2009;

Millennium Development Goals 2010 Report for Vanuatu, Port Vila 2010;

Mourgues A., Repunlic of Vanuatu Environment Profile 2004, Port Vila 2005;

Pretorius C, Certan C.,Vanuatu Public Expenditure and Financial Accountability. Resume, Port Vila 2006;

Republic of Vanuatu. National Adaptation Programme for Action (NAPA), Port Vila (BRW);

2009 Annual Development Report, (BMW) 2009;

Republic of Vanuatu National Elections 2 May 2002. Report of the Elections Observer Group, ed. Shirley Randell, Port Vila 2002.

.


Raz jeszcze dziękujemy Pani Małgorzacie za jej niestrudzoną pomoc w promowaniu wiedzy o Pacyfiku w Polsce.

.

.

.

Kolejna publikacja naukowa członka naszego stowarzyszenia

.

Dr hab. Marcin Lasoń prof. KA, członek Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, opublikował monografię pt: “Polityka Obronna i Bezpieczeństwa Narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku. Pomiędzy pragmatyzmem a minimalizmem”.

.

NZ_08.cdr

Książka ta stanowi znaczący wkład nauki polskiej w badania nad regionem Australii i Oceanii.

Autorowi gratulujemy znakomitej pracy i czekamy na kolejne publikacje związane z Pacyfikiem.

.

.

Polacy pomagają Australii

.

Pożary w Australii rozpoczęły się w tym roku wyjątkowo wcześnie i niestety nadal trwają.

.

Poniżej zdjęcie lotniska w Sydney w chmurze dymu, które wykonałem na początku grudnia 2019 r.

img_20191205_145338213_hdr

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej. (Gmina Brzesko, Powiat brzeski)

KRS 0000198646

facebook.com/ospporebas…

organizuje w Polsce zbiórkę środków na pomoc Australii, którą jak najbardziej popieramy

Więcej informacji na stronie

https://pomagam.pl/bka5c040

Nawet najmniejsza pomoc jest ważna, bo Australia jest ważna!

.

.

.


Konferencja Naukowa - Lublin

patronat1

.

KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

ORAZ

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii”

13 grudnia 2019r. SALA 301 D, p. III

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Otwarcie konferencji 9.00 – 9.20

Powitanie gości przez Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: Prodziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki

Odczytanie listu Prof. Seweryna Ozdowskiego, Western Sydney University

.

Panel I „Perspektywy rozwoju Pacyfiku” 9.20 – 10.30

9.20 – 9.30 Projekt “Mare Nullius” - perspektywy rozwoju państw Oceanii dr Joanna Siekiera, University of Bergen

9.30 – 9.45 Podmiotowość prawnomiędzynarodowa w kontekście skutków zmian klimatu w Oceanii prof. dr hab. Tomasz Srogosz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

9.45 – 10.00 Turystyka Kiribati. Stracona szansa czy zaleta? dr Dariusz Zdziech, Uniwersytet Jagielloński

10.00 – 10.15 ‘Indigenous Terra Madre’: transnarodowa perspektywa rdzennej suwerenności żywnościowej dr Zuzanna Kruk-Buchowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.15 – 10.30 DYSKUSJA

Przerwa kawowa 10.30– 10.45

Panel II „Historyczne problemy Oceanii” 10.45 –12.15

10.45 – 11.00 Oceania w reportażu podróżniczym (travel writting) brytyjskich pionierek turystyki w XIX w. prof. dr hab. Maria Antonina Łukowska, Uniwersytet Łódzki

11.00 – 11.15 Prehistoria i zasiedlenie archipelagów pacyficznych w świetle badań archeometrycznych dr Michał Wasilewski, Uniwersytet Jagielloński

11.15 – 11.30 Rytuały przejścia i agrarne na Rapa Nui - elementy, które przetrwały do dziś mgr Anna Żorska, Uniwersytet Warszawski

11.30 – 11.45 Transkulturalism i narracje kontestujące w sztuce australijskiej: William Barak dr Elżbieta Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.45 – 12.00 Sposoby prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa Południowego Pacyfiku dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka, ANZORA

12..00 – 12.15 DYSKUSJA

Obiad 12.15 – 13.00

Panel III „Zagrożenia dla państw na Pacyfiku” 13.00 – 14.45

13.00 – 13.15 Problemy i rozwój australijskich miast w szczególności z uwzględnieniem problemów transportowych i miejsc pracy dla mieszkańców prof. dr hab. Mieczysław Sprengel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.15 – 13.30 Polityka zagraniczna mikropaństw Południowego Pacyfiku: uwarunkowania, struktura i instrumenty wobec wyzwań XXI w. dr Justyna Eska-Mikołajewska, Bydgoska Szkoła Wyższa

13.30 – 13.45 Zaangażowanie dyplomatyczne Chin w regionie Pacyfiku i Oceanii. Wybrane problemy mgr Michał Zaremba, Uniwersytet Łódzki

13.45 – 14.00 Zaangażowanie Japonii pośród państw Oceanii mgr Piotr Głogowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.00 – 14.15 Wybrane zagrożenia państw Oceanii dr Grzegorz Gajek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

14.15 – 14.30 Pojęcie „peryferium” i centrum na mapach świata a modelizacja w kartografii czasoprzestrzennej Torstena Hagerstranda w odniesieniu do współczesnej twórczości artystycznej na Pacyfiku mgr Aleksandra Stańczak, Université de Bourgogne

14.30 – 14.45 Polacy na Antypodach – turystyka sentymentalna dr Małgorzata Telecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

DYSKUSJA

Dyskusja i zamknięcie obrad: dr Małgorzata Telecka 15.00

.

Patronat:

prestige_tours1

www.egzotyka.tv

.

.

.

Wykład otwarty na Uniwersytecie Jagiellońskim dr Negar Partow o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Nowej Zelandii

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , , , , , , , , , — admin @ 12:34

.

plakat-negar-partow

.

.

11 Konferencja ANZORA

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , , , , , , , — admin @ 12:00

KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

ORAZ

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii”

13 grudnia 2019 r.

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Call for Papers: 15 listopada 2019r.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem nieprzekraczającym 200 słów prosimy przesyłać na adres mailowy: joanna.siekiera@uib.no

Po zaakceptowaniu Państwa referatu oczekujemy na niezwłoczne dokonanie opłaty konferencyjnej.

Tytuł naukowy:

Imię i nazwisko:

Afiliacja (uczelnia oraz jednostka organizacyjna):

Temat przemówienia:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wraz z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) mają zaszczyt zaprosić Państwa na 11. już Ogólnopolską Konferencję Naukową dotyczącą tematyki badań obszaru Pacyfiku. Tegoroczna edycja powstaje we współudziale Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który ugości uczestników spotkania. Tematem Konferencji są Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii. Poprzez wyrażenie odrębności mikropaństw na Oceanie Spokojnym pragniemy podkreślić złożoność kwestii dotyczących postkolonialnych krajów w Mikronezji, Polinezji oraz Melanezji w aspektach społecznych, ekologicznych, prawnych czy ekonomicznych, jak również specyfikę koniunktury mikrogospodarek na Pacyfiku Południowych, wymagającej analizy innej niż azjatyckiej lub amerykańskiej północnej części Oceanu Spokojnego. Coroczne konferencje ANZORA służą integracji środowisk akademickich, a także rozpowszechnieniu badań polskich naukowców zajmujących się tym ważnym acz wciąż niedostatecznie zbadanym geopolitycznym regionem.

Opłatę konferencyjną w kwocie 100 PLN prosimy o przesłanie:

Konto bankowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

mBank S.A. O/Lublin

68 1140 1094 000 2905 1600 1130

Z dopiskiem: „Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii. Nazwisko uczestnika”

Faktury będą wystawiane na konto i adres, z którego został wykonany przelew.

W ramach konferencji będzie miał miejsce obiad dla prelegentów oraz przerwy kawowe dla uczestników konferencji. Możliwa będzie publikacja w Annales UMCS sectio B i Polish Journal of Sport and Tourism. Warunki zostaną podane.

Na Państwa pytania odpowie dr Małgorzata Telecka z Katedry Geologii, gospodarz Konferencji: m.telecka@poczta.umcs.lublin.pl

oraz dr Joanna Siekiera z Bergen Pacific Research Studies Group, członek ANZORA, odpowiedzialna za program: joanna.siekiera@uib.no

.

.

.

Bydgoszcz Konferencja

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , , — admin @ 11:56

bydgoszcz-konf

.

.

.

Członkowie ANZORA w kolejnej publikacji naukowej

.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie opublikowało monografię:

Legal and socio-economics changes in New Zealand

pod red. Mieczysława Sprengla

legal-nz-pl.

W książce ukazały się artykuły kilku członków Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA),

na temat Nowej Zelandii, w języku angielskim

Wszystkim autorom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych

.

.

Wywiad o Nauru dla radiowej Trójki

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , , , , , , , , , — admin @ 19:53

.

NAURU

.


Jeśli ktoś chciałby posłuchać na temat Nauru - zapraszamy do wysłuchania audycji : Świat z lotu Drozda - Polskie Radio/Trójka

pt.: Przekleństwo życia w raju

.

https://www.polskieradio.pl/9/5376/Artykul/2315058,Przeklenstwo-zycia-w-raju

.

trojka1.

Starsze wpisy »